Wat is Bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerd verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties.

Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.


De recente rampen in het verleden zoals:

ít Hemeltje in Volendam

het Cellencomplex op Schiphol

en vele andere situaties hebben bewezen dat de BHV-ers een zeer belangrijke rol hebben in de beginperiode van een incident op hun eigen locatie.