Wat zijn de taken van de Bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener moet in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

- het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
- het beperken en bestrijden van brand;
- in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

Inroepen van hulp van buiten

Als de bedrijfshulpverlener de calamiteit niet (meer) aan kan, moet de bedrijfshulpverlener er voor zorgen dat hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen (het alarmeren van brandweer of andere hulpverlenende instanties).

De vervulling van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening moet onder alle omstandigheden gewaarborgd zijn. Ook moet er dus vervanging geregeld zijn bij afwezigheid van de BHV’er .