Hoeveel BHV'ers moet u aanwijzen?

Het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in uw bedrijf bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren zijn de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen.

Voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig
Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Bij het bepalen van het benodigde aantal moet u rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Samenstelling personeelsbestand
Bij het bepalen van hoeveel bedrijfshulpverleners u nodig hebt, moet u ook rekening houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met verstandelijk of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet dan werknemers zonder beperkingen. De vervulling van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening moet onder alle omstandigheden gewaarborgd zijn. Ook moet er dus vervanging geregeld zijn bij afwezigheid van de BHV’er .

Het aantal BHV’ers bij gebouwen met meer dan 250 medewerkers is minimaal één op de vijftig medewerkers. Voor meer informatie klik hier