Wat zijn mijn plichten op het gebied van bedrijfshulpverlening?
U bent verplicht in uw bedrijf bedrijfshulpverlening te regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbo-wet vindt u globale aanwijzingen.

Werkgever is bedrijfshulpverlener

In kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) kunt u als werkgever zelf de bedrijfshulpverlener zijn. U moet wel één van uw werknemers als vervanger aanwijzen tijdens uw afwezigheid.

Contacten met hulpverleningsorganisaties

U bent er verantwoordelijk voor dat er contact wordt onderhouden met hulpverleningsorganisaties buiten uw bedrijf. U kunt deze taak zelf op u nemen. Ook kunt u één van uw werknemers hiervoor vragen.

Ontruimingsplan

U moet ervoor zorgen dat uw werknemers zich in veiligheid kunnen stellen bij direct, ernstig gevaar. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken. Dit brengt u onder de aandacht van uw werknemers.

Vrijwilligersorganisaties

Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen bedrijfshulpverlening te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De (vrijwillige) brandweer en politie moeten altijd de bedrijfshulpverlening binnen hun organisatie de bedrijfshulpverlening geregeld hebben.