Brandblussers en EHBO koffers zijn er, is dat genoeg?

Het antwoord op deze vraag is direct Neen

Om de risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen is allereerst een RI&E nodig .

Verder heeft u een plan van aanpak nodig (hoe pakt u de risico’s en rest-risico’s aan).

Daarnaast zult u uw medewerkers moeten opleiden m.b.t. het gebruik van brandblussers en EHBO koffer.

Zijn er vluchtroutes, en zijn ze duidelijk aangegeven?

Wordt er geoefend met ontruimingen?