Wat is RI&E?

RI&E, betekend "Risico Inventarisatie en Evaluatie" en is in elk bedrijf verplicht.

RI&E brengt de risico’s binnen een bedrijf in kaart en helpt bij het vormgeven van de bedrijfshulpverlening.

Jaarlijks dient de RI&E geëvalueerd te worden.

DE RI&E dient ter inzage van alle werknemers bewaard te worden.