Wat is AED?

AED is een "Automatisch Externe Defibrillator".

Automatisch Externe Defibrillator


DE AED wordt bij bewusteloze slachtoffers gebruikt waar een circulatie stilstand wordt vermoed.

De AED analyseert het hartritme en geeft,en alléén dan, een elektrische schok als het hart fibrilleert (trilt).

Een fibrillerend hart kan geen bloed meer rondpompen, we spreken dan van een circulatie stilstand.

De schok zorgt dat de normale hartslag weer tot stand kan komen.

We hoeven niet bang te zijn voor de AED, deze is zeer gebruiksvriendelijk.