Wie gebruikt de AED?

De AED kan en mag door iedereen gebruikt worden.

De AED is juist zo ontwikkeld dat geen professionele kennis noodzakelijk is!

Als de AED wordt ingezet binnen de eerste minuten van een circulatie stilstand, stijgen de overlevingskansen drastisch t.o.v. het sec uitvoeren van de hartmassage en beademing.

Het verleden heeft aangetoond dat veel mensen met succes zijn behandeld en hun leven te danken hebben aan de inzet van de AED.

Zie ook www.reanimatieraad.nl