Waarom moet een omstander dan al beginnen met reanimeren?

De ambulance is in Nederland binnen 10 minuten aanwezig.

Zij zijn toch beter in reanimeren, waarom moet een omstander dan al beginnen?

Als iemand wordt aangetroffen met een circulatie stilstand, zijn er vaak al kostbare minuten verstreken.

Voordat de ambulance dan wordt gebeld zijn er mogelijk al meer minuten verstreken.

De hersenen lopen schade op als men te lang wacht met het op gang brengen van de circulatie.

Voor de overlevingskansen van het slachtoffer is het noodzakelijk dat de omstanders, na het (laten) inroepen van de ambulance, direct beginnen met reanimeren.