Mededeling voor Beroepschauffeurs:

AGSBrandex is gecertificeerd bij het CCV

Op de website van het CBR onder menu CCV vindt u informatie, waar u met uw chauffeurs rekening dient te houden.

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als niet wordt voldaan aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.

Alle houders van een
rijbewijs D, afgegeven vr 10 september 2008 en
rijbewijs C, afgegeven vr 10 september 2009,
krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing te voldoen.

Dit betekent dat een beroepschauffeur:
met een rijbewijs D, afgegeven vr 10 september 2008,
--- uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben.
met een rijbewijs C, afgegeven vr 10 september 2009,
--- uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn.
Welke scholingen dit zijn, is op te zoeken via de website van het CBR.
Verder stelt deze website:
"iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal n dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen."
In sommige gevallen zijn er vrijstellingen voor de richtlijn Vakbekwaamheid, deze zijn ook op de website na te lezen.

AGSBrandex is door het CCV geregistreerd om de volgende trainingen uit te voeren:
NI-N25(2) BHV Hulpverlener 1ste
De BedrijfsHulpVerlening basis NI-N25(2) is een tweedaagse training. Gedurende n dag wordt de Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC) gegeven. Op de andere dag wordt de Eerste Hulp (EH) gegeven. Samen is deze training goed voor 14 accreditatie uren bij het CCV.
NI-N26(1) BHV Hercertificering
De BedrijfsHulpVerlening herhalingstraining NI-N26(1) bestaat uit n dag. Een dagdeel voor Brand, Ontruiming en Communicatie en een dagdeel voor Eerste Hulp. Deze herhalingstraining is goed voor 7 uur accreditatie.
N72(2) EHBO 1ste
Een basiscursus EHBO N72(2) van het Oranje Kruis bestaat uit minimaal drie dagen, waarbij het laatste dagdeel wordt ingeruimt voor het examen. Het CCV accrediteert hier 14 uur voor.
N93(1) EHBO Herhaling
Voor de herhaling van het EHBO N93(1) wordt in het voorjaar n in het najaar een trainingsdag gepland, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Het CCV accrediteert hier 7 uur voor.